Kế tiếpLùi lại
  he-thong-cac-tieu-chuan-cua-thep-khong-gi

  Hệ thống các tiêu chuẩn của thép không gỉ (P3)

  Rate this post

  Hệ thống các tiêu chuẩn quy định cho thép không gỉ

  Hệ thống các tiêu chuẩn quy định cho thép không gỉ là các quy định tiêu chuẩn theo từng tổ chức như tiêu chuẩn ASTM, tiêu chuẩn khu vực như JIS, tiêu chuẩn quốc tế ISO, tiêu chuẩn quốc gia như KS, JIS, DIN và các tiêu chuẩn chung nhất cho việc phân loại theo từng công đoạn gia công, ứng dụng, hình mẫu.

  Ký hiệu mác thép theo tương ứng theo hệ thống tiêu chuẩn 

  Hệ thống tiêu chuẩn 

  Kế tiếpLùi lại