Kế tiếpLùi lại
  Nickel 12sep2023

  Cập nhật biến động giá Nicken ngày 12/09/2023

  Rate this post

  * Giá Nickel 20,482.00 USD/mt tăng + 430 $ ( ~ 2.18%) vs giá trước đó

  Quy đổi: 1 tấn = 1 mt
  Lần cập nhật gần nhất: 12/09/2023 | 11:10
  Nickel 12sep2023

  Kế tiếpLùi lại